Transavia Groningen Airport Eelde

Paspoortcontrole Groningen Airport Eelde

Als u gaat vliegen vanaf Eelde naar één van de Schengen-landen (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland) dan is er geen paspoortcontrole. Reist u naar een niet- Schengen-land, dan vindt er wel een paspoortcontrole plaats.

Paspoort of identiteitskaart

Als u op reis gaat, bent u te allen tijde identificatieplichtig. Dit betekent, dat u altijd een geldig paspoort en of een geldig id-bewijs bij u dient te dragen. Hebt u geen geldig paspoort of geldig id-bewijs meer, houdt u er dan rekening mee, dat het aanvragen en verstrekken van dit document enkele dagen duurt. U dient het document aan te vragen in uw gemeente. De gemiddelde duur voor het verstrekken van het document is vijf dagen. Mocht u uw document eerder nodig hebben, dan kunt u een spoedprocedure opstarten. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Mocht u naar Turkije willen reizen, dan dient het document nog minstens zes maanden geldig te zijn na terugkeer van uw vakantie.

Uw reisadviseur kan u alle informatie verstrekken omtrent reisdocumenten.

Belangrijk om te weten is, dat alle kinderen een eigen paspoort of id-bewijs dienen te hebben. Bijschrijvingen in het paspoort van één van de ouders zijn niet meer geldig.

Visum

Naast dat u te allen tijde een geldig paspoort of een geldig id-bewijs dient te hebben, hebt u voor bepaalde landen een visum nodig. Dit visum heeft u nodig als u in het betreffende land verblijft, maar ook als u door het land reist. Bepaalde landen stellen eisen aan de geldigheidsduur van uw paspoort of id-bewijs. Het dient nog een bepaalde geldigheidsduur te hebben,  voordat men het visum afgeeft. Informatie omtrent visumplicht kunt u inwinnen bij uw reisadviseur. Daarnaast kunt u de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen.

Nooddocument

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk, dat de Koninklijke Marechaussee  een nooddocument afgeeft. Dit is ter beoordeling van deze dienst en men dient aan strikte voorwaarden te voldoen. Elke aanvraag zal afzonderlijk door hen beoordeeld worden aan de balie in de terminal van Groningen Airport Eelde.

Mocht u meer informatie willen hebben over een nooddocument, dan kunt u contact opnemen met de Koninklijke Marechaussee op Groningen Airport Eelde via telefoonnummer 050-368 89 88.

Vaccinatie

Als u naar bepaalde landen reist, wordt een vaccinatie tegen bepaalde ziektes aangeraden. Uw reisadviseur kan u hier meer over vertellen. Daarnaast kunt u informatie inwinnen via de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.