Vlucht geannuleerd

Waar heeft u recht op als uw vlucht is geannuleerd?

In de Europese verordening van 2005 staan uw rechten als passagier, dus ook waar u recht op hebt als uw vlucht wordt geannuleerd.

U krijgt het geld van uw vliegticket terug als uw vlucht wordt geannuleerd. Daarnaast heeft u recht op een vergoeding. Hieronder kunt u de hoogte van die vergoeding zien:

 • € 250 per passagier voor alle vluchten t/m 1500 km;
 • € 400 per passagier voor alle vluchten tussen 1500 en 3500 km;
 • € 600 per passagier voor alle vluchten van meer dan 3500 km;
 • Eten en drinken, hotelovernachting met vervoer van en naar het vliegveld, twee telefoongesprekken, telexberichten, faxberichten of e-mails.

Het kan ook voorkomen dat uw vlucht wordt geannuleerd op een vliegveld waar u een tussenstop maakt. Als u dan niet verder kunt vliegen, krijgt u een gratis vlucht naar het vliegveld waar u vandaan bent gekomen.

Als u met een andere vlucht mee kunt

Als uw vlucht wordt geannuleerd en uw luchtvaartmaatschappij biedt u een andere vlucht aan en u stemt daarmee in, dan komt u toch nog op uw bestemming aan. Het geld van uw vliegticket krijgt u dan vanzelfsprekend niet terug. Als u hierdoor minder dan 4 uur later op uw bestemming arriveert, dan heeft u nog steeds recht op een vergoeding, maar de luchtvaartmaatschappij kan bovenstaande bedragen halveren.

In onderstaande gevallen heeft u geen recht op een vergoeding:

 • Uw luchtvaartmaatschappij informeert u meer dan twee weken voor vertrek over de annulering.
 • U wordt tussen 2 weken en 7 werkdagen voor uw vertrek geïnformeerd en uw luchtvaartmaatschappij biedt u een andere vlucht aan op dezelfde dag. Hiervoor gelden een aantal regels. Deze vlucht mag niet eerder dan 2 uur voor de geplande tijd van uw eerste vlucht vertrekken en niet later dan 4 uur na de geplande tijd aankomen.
 • U wordt minder dan 7 werkdagen voor vertrek geïnformeerd en uw luchtvaartmaatschappij biedt u een vlucht aan op dezelfde dag. Hiervoor gelden ook een aantal regels. De vlucht mag niet eerder dan 1 uur voor de geplande tijd vertrekken en niet later dan 2 uur na de geplande tijd aankomen.

Als er sprake is van overmacht

Er gebeuren nu eenmaal onverwachte dingen in een land waar de luchtvaartmaatschappij niets aan kan doen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen tot gevolg hebben dat uw vlucht wordt geannuleerd. Als er sprake is van overmacht krijgt u geen vergoeding.

Luchtvaartmaatschappijen doen regelmatig een beroep op overmacht. Bij overmacht hoeft de luchtvaartmaatschappij namelijk geen vergoeding te betalen. Gebleken is dat in 60% van de gevallen waarin een luchtvaartmaatschappij een beroep deed op overmacht, er helemaal geen sprake van overmacht was. Zo is bijvoorbeeld de technische staat van het vliegtuig nooit overmacht.

Enkele voorbeelden van overmacht zijn:

 • aswolk als gevolg van een vulkaanuitbarsting;
 • orkaan;
 • aardbeving;
 • dichte mist;
 • staking grondpersoneel;
 • bomaanslag;
 • terreurdreiging;
 • oorlogsdreiging.

Voorbeeldbrief terugbetaling vliegticket geannuleerde vlucht door overmacht

Wanneer gelden de Europese regels voor annulering:

 • Als u vliegt met een luchtvaartmaatschappij uit landen die lid zijn van de Europese Unie. Het maakt niet uit vanaf welk land u vliegt.
 • Als u vertrekt vanaf een vliegveld in een land dat lid is van de Europese Unie. Het maakt niet uit met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt.

Als u een pakketreis heeft geboekt

Als u door de annulering van uw vliegreis een gedeelte van uw vakantie mist, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de reisorganisator. Deze is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst, dus ook van de vliegreis.

Als u een pakketreis heeft geboekt en de luchtvaartmaatschappij heeft de vlucht geannuleerd en u heeft volgens de Europese regels recht op een vergoeding, dan moet u een verzoek indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Wellicht kan de reisorganisator u hierbij helpen. Voor andere klachten over de pakketreis blijft de reisorganisator uw aanspreekpunt.

Wat moet u doen als u recht heeft op een vergoeding?

Stuur een brief naar de luchtvaartmaatschappij met een beschrijving van uw klacht.

Voorbeeldbrief vergoeding verzorgingskosten bij een geannuleerde vlucht

Als u geen gebruik heeft gemaakt van een andere vlucht, dan vraagt u om volledige terugbetaling van het vliegticket. Stel een redelijke termijn waarbinnen u de vergoeding wilt ontvangen. Geef tevens in de brief de vervolgstappen aan als de luchtvaartmaatschappij niet met uw verzoek instemt.

Voorbeeldbrief terugbetaling ticket en compensatie bij annulering vlucht

Vervolgstappen

Als de luchtvaartmaatschappij is aangesloten bij BARIN of de Geschillencommissie

Als de luchtvaartmaatschappij is aangesloten bij BARIN (Board of Airline Representatives) of direct bij de Geschillencommissie, dan kunt u mogelijk uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart.

De Geschillencommissie heeft termijnen, waarbinnen u uw klacht moet hebben ingediend. Houdt u zich daar goed aan, want anders is de kans groot dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Geschillencommissie.

Als de luchtvaartmaatschappij niet is aangesloten bij de Geschillencommissie

Als de luchtvaartmaatschappij niet is aangesloten bij de Geschillencommissie, schakel dan een juridisch deskundige (bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering) in om te bepalen of het zin heeft om naar de rechter te gaan.

Inspectie Verkeer en Waterstaat

U kunt uw klacht ook melden bij het meldpunt luchtpassagiers van de IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat). De Inspectie Verkeer en Waterstaat is toezichthouder op de Europese verordening. Voor het klachtenformulier kunt u kijken op de website van de IWV of bellen met telefoonnummer 088-4890000.

De inspectie lost uw probleem met een luchtvaartmaatschappij niet persoonlijk op. Daarvoor moet u naar de Geschillencommissie of naar de rechter.