Vlucht geannuleerd

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

Als uw vlucht meer dan drie uur vertraging heeft of uw vlucht wordt geannuleerd, dan hebt u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. In de Europese Verordening 261/2004 staat beschreven of u recht hebt op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies.

Vlucht geannuleerd vergoeding

De luchtvaartmaatschappij is verplicht om uw ticket zonder kosten om te boeken. Mocht u niet tevreden zijn over de aangeboden alternatieve vlucht, dan kunt u van deze vlucht afzien en deze annuleren. De luchtvaartmaatschappij is dan verplicht u de originele ticketprijs terug te betalen. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding.

Is uw vlucht geannuleerd, dan hebt u recht op een vergoeding als u voldoet aan bepaalde voorwaarden betreffende de informatieverstrekking over de annulering (deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Europese Verordening 261/2004):

 • Als u meer dan twee weken voor vertrek geïnformeerd bent over het feit dat uw vlucht geannuleerd is, dan hebt u geen recht op een vergoeding;
 • Als u tussen de 14 dagen en 7 dagen geïnformeerd bent over het feit, dat uw vlucht geannuleerd is en daarnaast bent u twee uur eerder vertrokken of vier uur later aangekomen, dan hebt u recht op een vergoeding;
 • Als u 7 dagen of korter voor vertrek geïnformeerd bent over het feit dat uw vlucht geannuleerd is en daarnaast bent u een uur eerder vertrokken of twee uur later aangekomen, dan hebt u recht op een vergoeding.

Daarnaast is onderstaande ook van belang, als u reeds voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden:

 • U vliegt vanuit een bestemming binnen de EU naar uw bestemming;
 • U vliegt vanuit een bestemming buiten de EU naar een bestemming binnen de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij.

Vlucht geannuleerd weersomstandigheden

Heeft de annulering van uw vlucht te maken met buitengewone weersomstandigheden en de vliegtuigmaatschappij kan aantonen, dat de vertraging buiten hun schuld is ontstaan, dan hebt u geen recht op een vergoeding. Andere buitengewone omstandigheden waarbij u geen recht op vergoeding heeft, nadat uw vlucht geannuleerd is, zijn bijvoorbeeld: staking van de luchtverkeersleiding of vertragingen die te maken hebben met terrorisme, een natuurramp.

De hoogte van de vergoeding die wordt uitgekeerd na annulering van uw vlucht, wordt berekend op basis van het aantal te vliegen kilometers. Hieronder kunt u de hoogte van die vergoeding zien:

 • € 250,= per passagier voor alle vluchten tot en met 1500 km binnen de EU;
 • € 400,= per passagier voor alle vluchten meer dan 1500 km binnen de EU;
 • € 250,= per passagier voor alle vluchten tot en met 1500 km buiten de EU;
 • € 400,= per passagier voor alle vluchten van 1500 km tot en met 3500 km buiten de EU;
 • € 600,= per passagier voor alle vluchten van 3500 km en meer buiten de EU.

Is uw vlucht met een afstand van 3500 km of meer buiten de EU en vertraging van twee tot vier uur geannuleerd, dan hebt u recht op 50% van bovenstaande vergoeding.

Gemiste aansluiting doordat eerste vlucht geannuleerd is

Hebt u uw aansluitende vlucht gemist door annulering van de eerste vlucht? Dan kan het zijn, dat u recht hebt op een vergoeding. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U vliegt vanuit een EU-land;
 • U vliegt vanuit een land buiten de EU naar een land binnen de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij;
 • Al uw vluchten staan in één boeking.

U hebt daarnaast alleen recht op een vergoeding, als u met een vertraging van meer dan drie uur aankomt op uw eindbestemming. Mocht de aansluiting gemist zijn door buitengewone omstandigheden, waarvan de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat zij daar niet verantwoordelijk voor is, dan krijgt u geen vergoeding.

De hoogte van de vergoeding die wordt uitgekeerd na het missen van uw aansluiting, wordt berekend op basis van het totaal aantal te vliegen kilometers. Hieronder kunt u de hoogte van die vergoeding zien:

 • € 250,= per passagier voor alle vluchten tot en met 1500 km binnen de EU;
 • € 400,= per passagier voor alle vluchten meer dan 1500 km binnen de EU;
 • € 250,= per passagier voor alle vluchten tot en met 1500 km buiten de EU;
 • € 400,= per passagier voor alle vluchten van 1500 km tot en met 3500 km buiten de EU;
 • € 600,= per passagier voor alle vluchten van 3500 km en meer buiten de EU.

Is uw vlucht met een afstand van 3500 km of meer en een vertraging tussen de drie en vier uur buiten de EU vertraagd, dan hebt u recht op 50% van bovenstaande vergoeding.

Reizigers met een aansluitende vlucht, welke vertraagd is en waardoor zij meer dan drie uur te laat aankomen op de eindbestemming, hebben sinds mei 2018 recht op € 600,= vergoeding. Dit geldt ook voor reizigers met een overstap buiten Europa. Dit is bepaald door het Europees Hof.

Vlucht geannuleerd claim neerleggen

Stuur een brief naar de luchtvaartmaatschappij met een beschrijving van uw klacht.

Als u geen gebruik hebt gemaakt van een andere vlucht, dan vraagt u om volledige terugbetaling van het vliegticket. Stel een redelijke termijn, waarbinnen u de vergoeding wilt ontvangen. Geef daarnaast in de brief de vervolgstappen aan die u zult nemen, als de luchtvaartmaatschappij niet met uw verzoek instemt.

Vervolgstappen

Als de luchtvaartmaatschappij is aangesloten bij BARIN (Board of Airline Representatives) of direct bij de Geschillencommissie, dan kunt u mogelijk uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Luchtvaart.

De Geschillencommissie heeft termijnen, waarbinnen u uw klacht moet hebben ingediend. Houdt u zich daar goed aan, want anders is de kans groot, dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Geschillencommissie.

Als de luchtvaartmaatschappij niet is aangesloten bij de Geschillencommissie, schakelt u dan een juridisch deskundige (bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering) in om te bepalen of het zin heeft om naar de rechter te gaan.

U kunt uw klacht ook melden bij het meldpunt luchtpassagiers van de IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat). De Inspectie Verkeer en Waterstaat is toezichthouder op de Europese verordening. Voor het klachtenformulier kunt u kijken op de website van de IWV of bellen met telefoonnummer 088-4890000.

De inspectie lost uw probleem met een luchtvaartmaatschappij niet voor u op. Daarvoor dient u naar de Geschillencommissie of naar de rechter te stappen.