Calamiteitenfonds, SGR en ANVR

Calamiteitenfonds

Onder een calamiteit wordt verstaan een omstandigheid die wordt veroorzaakt door molest (oorlog, onlusten) of een natuurramp. Er moet sprake zijn van zodanig gevaar voor personen of goederen, of de infrastructuur is zodanig aangetast dat de reis in redelijkheid niet meer kan worden voortgezet.

Een calamiteit levert altijd een overmachtsituatie op in de zin van de wet. Echter levert niet elke overmachtsituatie een calamiteit op en niet elke calamiteit levert een uitkeringsvatbare situatie op.

Als er sprake is van een calamiteit, betaalt het Calamiteitenfonds de extra kosten die zijn ontstaan doordat uw reis moet worden aangepast. Mocht uw reis moeten worden afgebroken, dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Er kan een dekkingsbeperking worden ingesteld, omdat er een calamiteit ergens dreigt. Dit kan bijvoorbeeld een orkaan zijn die de richting van een toeristische bestemming opgaat. Bij een dekkingsbeperking wordt de garantie van het Calamiteitenfonds ingetrokken. Vanaf 30 dagen voor vertrek kunt u dan kosteloos uw reis annuleren. U krijgt uw geld dan terug van de reisorganisator.

U kunt alleen aanspraak maken op een vergoeding uit het Calamiteitenfonds, als u een vakantie heeft geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Voor slechts € 2,50 per boeking bent u dan verzekerd voor een gezelschap van 9 personen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Calamiteitenfonds.

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Veel vakanties verlopen zonder problemen, maar stel dat de reisorganisatie waar u uw droomreis heeft geboekt failliet gaat en u inmiddels de reissom geheel of gedeeltelijk heeft betaald? Wat zijn dan uw rechten? Misschien was u nog niet vertrokken naar uw bestemming, maar stel dat u al vertrokken was of op uw bestemming was aangekomen en u hoort dan dat uw reisorganisatie failliet is. Het hotel waar u zou verblijven weigert u, want de reisorganisatie heeft uw hotel niet betaald. In dergelijke gevallen hoopt u dat u uw vakantie geboekt heeft bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dat u toch nog kunt genieten van uw welverdiende vakantie.

Als u een vakantie heeft geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de SGR, dan krijgt u uw geld terug als de reisorganisatie failliet gaat. Bij faillissement van de reisorganisatie terwijl u al op vakantie was, zorgt de SGR er voor dat uw accommodatie en terugreis worden betaald. Boek dus altijd een vakantie bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de SGR. Wilt u weten een reisaanbieder bij de SGR is aangesloten? Typ onder het kopje “Deelnemer zoeken” in de zoekbalk op de website van de SGR de naam van de reisaanbieder in en u weet het antwoord. U betaalt geen cent meer voor het feit dat een reisaanbieder bij de SGR is aangesloten. terwijl u wel zorgeloos op vakantie gaat. Een verstandige keuze dus!

Bekijk voor meer informatie de website van de SGR.

ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging Van Reisondernemingen)

U zult regelmatig het logo van de ANVR tegenkomen als u opzoek bent naar een reis. Indien een reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR, betekent dit dat de reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR automatisch van toepassing zijn en daarom deel uit maken van de reisovereenkomst.

De reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR zijn overeengekomen met de Consumentenbond. U mag er daarom op vertrouwen dat dit redelijke algemene voorwaarden zijn.

Reisorganisaties die zich willen aansluiten bij de ANVR moeten een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Bovendien zijn ANVR-reisorganisaties aangesloten bij de SGR. Dat houdt in dat u ingeval van faillissement van de reisorganisatie uw geld terug krijgt.

Reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR zijn tevens aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Als er zich dan een calamiteit voordoet, krijgt u uw geld ook terug. Aanbieders van busreizen die bij de ANVR zijn aangesloten moeten voldoen aan de strenge veiligheidseisen van het Keurmerk Touringcarbedrijf. ANVR-leden moeten hun personeel goed opleiden. Tenslotte moeten ANVR-leden zich houden aan de regels met betrekking tot het vermijden van legionella. Deze regels zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid.

De ANVR ziet er op toe dat reisorganisaties die bij hun zijn aangesloten verantwoorde reizen aanbieden. Dat houdt o.a. in dat reizen geen kinderprostitutie als doel mogen hebben.

Bekijk de website van de ANVR.