Luchtvaartmaatschappijen trekken zich niet altijd wat van de regels aan

Recht op schadevergoeding hebben en krijgen

Als u te maken heeft gehad met vertraging, overboeking of annulering van uw vlucht, dan heeft u recht op schadevergoeding. Dat is in 2005 door de Europese Unie bepaald. Ergens recht op hebben is altijd nog iets anders dan het ook daadwerkelijk krijgen. Al jaren is het namelijk erg moeilijk om de schadevergoeding te krijgen, terwijl u daar gewoon recht op heeft. Luchtvaartmaatschappijen keren de schadevergoeding gewoon niet uit en schuiven hun verantwoordelijkheid af. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is de instantie die toe moet zien of de Europese verordening wel correct wordt toegepast. Nog steeds zijn er geen ingrijpende maatregelen genomen.

Het probleem doet zich vooral voor bij vertraging. In november 2009 heeft het Europese Hof van Justitie gesteld dat mensen die een vertraging hebben opgelopen van meer dan 3 uur dezelfde compensatie moeten krijgen als bij annulering van uw vlucht (het Sturgeon arrest). De luchtvaartmaatschappijen dienen deze uitspraak te respecteren, maar dat gebeurt vaak niet.

De IVW is bevoegd om boetes op te leggen aan de luchtvaartmaatschappijen, maar dat gebeurt niet. Als zij dat wel doen, dan hoeft u niet meer naar de Geschillencommissie of de rechter om uw gelijk te halen.

De Geschillencommissie Luchtvaart

Er is een Geschillencommissie opgericht opgericht voor de behandeling van hierboven de genoemde kwesties. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend. Er zijn echter de nodige bezwaren tegen de werkwijze van de Geschillencommissie:

  • Uitspraken worden lang niet altijd openbaar gemaakt en gegevens worden niet vermeld, waardoor andere gedupeerden er weinig aan hebben.
  • De Geschillencommissie neemt alleen zaken in behandeling waar luchtvaartmaatschappijen bij betrokken zijn die zijn aangesloten bij de koepelorganisatie BARIN. Ryanair en British Airways zijn dat bijvoorbeeld niet. Daardoor moet u dan toch naar de rechter, indien u bij deze luchtvaartmaatschappijen heeft geboekt.
  • Er zijn nog maar heel weinig zaken behandeld, laat staan dat die in het voordeel van de consument zijn uitgevallen.
  • Zaken worden schriftelijk en achter gesloten deuren behandeld, dus niemand wordt gehoord.
  • Heel lang zijn er geen uitspraken gedaan met betrekking tot vertraging, aangezien luchtvaartmaatschappijen weigerden de uitspraak van het Europese Hof te erkennen.

De zaken zijn veranderd, want eind 2010 is er door de Geschillencommissie uitspraak gedaan in een vertragingszaak van KLM. De Geschillencommissie heeft bepaald dat KLM het maximale compensatiebedrag van € 600,- moet betalen. Deze uitspraak maakt de kans op succes bij andere gedupeerden groter.