Opstijgen vliegtuig

Een lange vlucht of een korte vlucht, last minute geboekt of ver van te voren; de vliegtaks wordt voor alle vluchten ongeveer 7 euro vanaf 2021

In 2021 voert het kabinet de vliegtaks in en deze wordt ongeveer zeven euro per ticket. Verder zal er een heffing komen voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen. Het kabinet had eerder aangegeven te willen kiezen uit de vliegtaks en de heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen, maar zij hebben besloten deze beide in te voeren.

Er komt één vast bedrag voor de vliegtaks, er wordt niet gekeken naar de bestemming van de vlucht.  Voor de Belastingdienst zal er anders te veel werk zijn om de vliegtaks voor iedere vlucht apart te berekenen. Het kabinet had vooraleerst aangegeven een vliegtaks van 3,80 euro per vliegticket voor vluchten binnen Europa in te voeren. Voor vluchten buiten Europa zou een bedrag van 22 euro aan vliegtaks moeten worden voldaan. Zij hebben nu besloten één tarief te hanteren. Het precieze bedrag zal nog moeten worden vastgesteld, maar het bedrag van de vliegtaks zal rond de zeven euro gaan liggen.

KLM vliegtuig op Schiphol

Naast de vliegtaks voor personenvluchten komt er ook een taks voor vrachtvervoer door de lucht. Het kabinet wil met deze ‘vrachtvluchttaks’ gericht vervuilende en lawaaiige vliegtuigen zwaarder gaan belasten. Veelal oude vliegtuigen zijn vaak de grootste vervuilers, ook in het vrachtvervoer. Het kabinet zal wel eerst gaan onderzoeken, wat de effecten van zo’n ‘vrachtvluchttaks’ zullen gaan zijn.

De komende jaren zal het kabinet een hele reeks maatregelen gaan treffen  om milieuvervuiling zwaarder te belasten. Eén van deze maatregelen is dus de vliegtaks. De maatregel zal in 2021 ingaan en het is de bedoeling dat het de schatkist jaarlijks 200 miljoen euro zal gaan opleveren.

Het kabinet wil het liefst Europese afspraken maken over de vliegtaks. Het kabinet zal daarom op dit moment de vliegtaks regelen zoals het in andere Europese landen al  is geregeld. Mocht het lukken om op Europees niveau afspraken te maken over de vliegtaks, dan gaan de plannen voor een Nederlandse vliegtaks alsnog overboord en zullen de Europese afspraken ingevoerd gaan worden. Lukt het niet om hierover Europese afspraken te maken,  dan zal het kabinet zijn eigen plannen doorzetten.