Calamiteitenfonds, SGR en ANVR

Calamiteitenfonds

CalamiteitenfondsOnder een calamiteit wordt verstaan een omstandigheid die wordt veroorzaakt door molest (oorlog, onlusten) of een natuurramp. Er moet sprake zijn van zodanig gevaar voor personen of goederen, of de infrastructuur is zodanig aangetast dat de reis in redelijkheid niet meer kan worden voortgezet.

Een calamiteit levert altijd een overmachtsituatie op in de zin van de wet. Echter levert niet elke overmachtsituatie een calamiteit op en niet elke calamiteit levert een uitkeringsvatbare situatie op.

Als er sprake is van een calamiteit, betaalt het Calamiteitenfonds de extra kosten die zijn ontstaan doordat uw reis moet worden aangepast. Mocht uw reis moeten worden afgebroken, dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Er kan een dekkingsbeperking worden ingesteld, omdat er een calamiteit ergens dreigt. Dit kan bijvoorbeeld een orkaan zijn die de richting van een toeristische bestemming opgaat. Bij een dekkingsbeperking wordt de garantie van het Calamiteitenfonds ingetrokken. Vanaf 30 dagen voor vertrek kunt u dan kosteloos uw reis annuleren. U krijgt uw geld dan terug van de reisorganisator.

U kunt alleen aanspraak maken op een vergoeding uit het Calamiteitenfonds, als u een vakantie heeft geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Voor slechts € 2,50 per boeking bent u dan verzekerd voor een gezelschap van 9 personen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Calamiteitenfonds.

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

SGRDe SGR is opgericht in 1983 en het eerste garantiefonds reisgelden in Europa. Inmiddels hebben alle EU-landen een garantieregeling. De meeste reisorganisaties zijn aangesloten bij de SGR.

Indien u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de SGR, krijgt u uw geld terug als de reisorganisatie failliet gaat. Als de reisorganisatie niet is aangesloten bij de SGR bent u uw geld meestal kwijt.

Bekijk voor meer informatie de website van de SGR

ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging Van Reisondernemingen)

ANVRU zult regelmatig het logo van de ANVR tegenkomen als u opzoek bent naar een reis. Indien een reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR, betekent dit dat de reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR automatisch van toepassing zijn en daarom deel uit maken van de reisovereenkomst.

De reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR zijn overeengekomen met de Consumentenbond. U mag er daarom op vertrouwen dat dit redelijke algemene voorwaarden zijn.

Reisorganisaties die zich willen aansluiten bij de ANVR moeten een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Bovendien zijn ANVR-reisorganisaties aangesloten bij de SGR. Dat houdt in dat u ingeval van faillissement van de reisorganisatie uw geld terug krijgt.

Reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR zijn tevens aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Als er zich dan een calamiteit voordoet, krijgt u uw geld ook terug. Aanbieders van busreizen die bij de ANVR zijn aangesloten moeten voldoen aan de strenge veiligheidseisen van het Keurmerk Touringcarbedrijf. ANVR-leden moeten hun personeel goed opleiden. Tenslotte moeten ANVR-leden zich houden aan de regels met betrekking tot het vermijden van legionella. Deze regels zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid.

De ANVR ziet er op toe dat reisorganisaties die bij hun zijn aangesloten verantwoorde reizen aanbieden. Dat houdt o.a. in dat reizen geen kinderprostitutie als doel mogen hebben.

Bekijk de website van de ANVR

Vorige: Overlast

Volgende: Auto huren